Klachtafhandeling

Melden van een klacht
Een klacht dient altijd binnen 24 uur te worden gemeld. Het is dus belangrijk dat u uw product uitpakt en controleert. Een klacht die later ontstaat, willen we dit uiteraard altijd oplossen.

Meldt u dit direct naar service@Welikepaintings.nl

Beoordeling
Klachten worden bij ons altijd serieus nemen. Een klacht is ongegrond in de volgende situaties:

  • Als deze is ontstaan bij eigen transport
  • Als u het artikel op onjuiste manier heeft gebruikt
  • Als u het artikel niet goed heeft onderhouden
  • Schade ontstaan bij regulier gebruik: het is normaal dat artikelen na verloop van tijd slijten
  • Als er een gebruiksaanwijzing bij het artikel aanwezig is en deze niet goed wordt nagevolgd